TARİHİ YERLER

Tarihi Yerler;

Aşağı Kale(Kale-i Zir) : Kalenin bazı duvar kalıntıları durmaktadır. Yalçınkaya üzerine inşa edilen kaleden ırmağa inen merdivenler bulunmakta ve kale bina temel izlerine rastlanmaktadır.

Yukarı Kale(Kale-i Bala) : Yukarıkale köyünün doğusunda,sarp yamaçlar üzerindeki kalenin harabelerine rastlanmaktadır. Kaleleri Uzun Hasan yaptırmıştır. Koyulhisar kalesinden Evliya Çelebi de bahsetmektedir. Kale içinde 100 ev,anbar,cephanelik,su sarnıçları,demir kuyusu vardır. Aşağıda bir şehir,camii ve dükkanlar bulunduğundan bahseder.

Hacı Murat Hanı: Tamamı kesme taşlardan yapılmış olup ,Suşehri Niksar yolu üzerinde yaklaşık 20x100m. ebatındadır. Duvarları ayakta kalmış ,üst örtüsü 1939 depreminde yıkılmıştır.

Hamam Kalıntısı: Aşağıkale Mahallesinin batısında bulunan KALE-İ ZİR de bulunan hamam harabesinin kubbesi çökmüş ve toprak altında kalmıştır.

Anıt Çeşme : İlçe Merkezindedir. Türk ordusunun Koyulhisar halkına şükran borcu olarak “1333 ve 1334 senelerinde Ordulu Ahmet Rıfat Beyin Kaymakamlığı zamanında Koyulhisar kazası erkek ve kadınının nakliyatı askeriyede geçen kıymetli hizmetlerine ordunun şükran ve hatırayı takdiridir. 25 EYLÜL 1334”yıllarında anıt çeşme yapılmıştır. Ecdadımızın biz ve İlçe halkına bıraktığı en büyük miras olarak bu anıtı görüyoruz. Koyulhisar şehitler ve gaziler yurdudur.

Höyükler:Eğriçimen Höyüğü,ilçe merkezine bağlı Eğriçimen yaylasında bulunmaktadır.Elde edilen buluntulardan M.Ö.ki yıllarda iskan gördüğü anlaşılmaktadır.Yeniarslan Höyükleri,aynı adla anılan köyde üç Höyük bulunmaktadır.Sugözü köyüne ait Başyayla ile Dağ Eksi mezrası arasında birde Höyük mevcuttur.

Şükrü Demircan Konağı:İlçe merkezinde yer almaktadır.

Aksu Köyü Konuk Odası:Aksu köyünde yer almaktadır.

Alemdar Camii: İlçe merkezinde Orta Mahallesi Çamlıyaka Mevkiindedir. Alemdar Cami, 1830 yılında yaptırılmıştır. Cami, Kurtuluş savaşında hastane ve 1939 yılındaki depremde ise evsiz kalan vatandaşların ikameti için kullanılmıştır. Caminin minaresi, günümüzden 15 yıl önce yıkılmış yerine demirden minare yapılmıştır. Aynı dönemde caminin çatısı değiştirilmiş ve saç malzemeden yeni çatı yapılmıştır.

Gümüşlü Köyü Camii:Gümüşlü Köyünde yer almaktadır.