TURİSTİK YERLER

İlçemizde Turizm;

İlçemiz var olan doğal turistik kaynaklarıyla ön plana çıkmakla beraber orman örtüsü çeşitliliğiyle dikkate değerdir.  Çam, gürgen, meşe ve köknar ağaçlarıyla bezenmiş olan orman üniteleri ilçemiz açısından en önemli doğal cazibe unsurudur. İlçe ormanlarının sadece görünüm açısından değil, aynı zamanda sağlık turizmi açısından da çekiciliği olduğu inancındayız.

Büyük çoğunluğu çam ormanları ile kaplı olan ilçemizde Tekke deresinin kuzey yamaçları ile Dumanlıca yaylasının kuzey yamaçlarına kadar genelde çam ve köknar ormanları, vadinin güneyinde Gölcük yaylasından batı yükseltisine doğru çam ormanları ile kaplıdır. Yer yer gürgen ve meşeliklere de rastlanmaktadır. Bu kadar çeşitliliği bünyesinde barındıran ilçemiz orman örtüsü ile çoğu yerleşim merkezinde bulunmayan yeşil bir görünüme sahiptir.

Bir diğer turistik kaynak ilçeyi çevreleyen dağlardır. Dağlar temiz hava, dağa tırmanma sporu, yamaç paraşütü ve kayak turizmi gibi fonksiyonlarıyla değerlendirilen doğal merkezlerdir. Bu bağlamda Koyulhisar ilçesi bu potansiyeli ile önemli bir çekiciliktir.

İlçede yayla turizmi diğer bir doğal çekicilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaylacılık iki açıdan düşünülmekte olup, biri klasik yaylacılık, diğeri ise rekreasyonel faaliyetlere yönelik yaylacılıktır. Doğal güzellikleri ile dikkat çeken ilçemizde organize bir turizm faaliyeti bulunmamakla beraber sahip olduğu 48 yayla ile yayla turizmine yönelik büyük bir potansiyele sahiptir.İlçemiz il merkezine uzak olmasından dolayı turizm karakteri açısından Sivas’tan farklılık göstermektedir. Bu yönüyle ilçemiz Karadeniz turizm fonksiyonu ile bağdaşır niteliktedir.

Yağmurların ıslattığı toprağın, otların kokusunu duymak, çamlar arasından mavi gökyüzünü izlemek,trafikten, gürültüden sıkıldığınızda doğaya kaçın. Ara sıra da olsa; çadır kurup doğada yaşamayı buz gibi sulardan içmeyi çam, çiçek, kokuları , kuş sesleri, şırıldayan dereler ve ağaçlar arasında yürümeyi deneyin…

İnanın hayatı daha çok seveceksiniz.

Eğriçimen Yaylası;

Eğriçimen yaylası ilçe merkezine 17 km. uzaklıktadır. Yayla ormanlar arasında güney batıdan kuzey batıya doğru uzanan bir vadinin içerisindedir. Vadinin yamaçları çam ormanları ile kaplıdır. Şaşalağan Boğazı ile Yedigözelerden çıkan kaynaklar yayla içerisindeki kaynaklarla birleşerek bir akarsu oluşturmaktadır. Bu derenin yayla içerisinde büklümler çizerek akmasından ve derenin etrafının çayırlık oluşundan ötürü yaylaya “Eğriçimen” adı verilmiştir.

Eğriçimen yaylası en az beş yüz yıllık bir yayladır. Buz gibi suyu, oksijeni bol havası ve alt yapısının büyük bir bölümünün tamamlanmış olması, buraya çağdaş yayla görünümü kazandırmaktadır. Yaylanın Yedigözeler tepesinde rakım 1800 metre olup, bu tepeden Kelkit Vadisi görülmektedir. 1980’li yılların başından itibaren yaylada turizm fonksiyonu önem kazanmaya başlamış ve Koyulhisar ilçe merkezinin dışında yaşamakla birlikte, Koyulhisar ilçe merkezi nüfusuna kayıtlı olan çok sayıda aile yaylada modern konut yaptırarak rekreasyon hareketine katılmıştır. Turizm fonksiyonunun önem kazanmasında öncelikle nostaljik duygular etkili olmuştur.

Bilhassa daha önce Koyulhisar’da yaşayıp başta İstanbul olmak üzere ilçe dışına göç etmiş aileler, geçmişe duyulan özlemin bir sonucu olarak yaz aylarında yaylaya gelerek yılın 4-5 ayını burada geçirmeyi tercih etmiştir. Konaklama tesisleri, lokanta ve diğer turistik sosyal tesisler yerleşim alanının güneybatısındaki çam ormanı içerisine kurulmuştur. Belediye hizmetlerinin verildiği tesisler ile bakkal, fırın, manav ve kasap gibi ticarethaneler yayla içerisindedir. Yaylanın kuzeybatısında ise turizm mevsimi boyunca futbol ve voleybol gibi çeşitli sportif faaliyetlerin yapıldığı spor tesisleri yer alır.

Sarıçiçek Yaylası
Sarıçiçek yaylası, ilçe merkezinin güneyinde, ilçeye 17 km. uzaklıkta, Boyalı köyü ve Ortaseki köyünün ortak yaylasıdır. Yayla, ismini bünyesinde bulundurduğu çiçeklerden almıştır. Yayla içerisinde renkli balıkların bulunduğu göl ve soğuk su pınarları bulunmaktadır. Çam ormanlarının hakim olduğu bu bölgenin temiz havasının yanında manzarası da çok hoş ve geniştir.

Arpacık Yaylası
İlçe merkezinin kuzeyinde 22 km. uzaklıkta, etrafı çam ormanları ile çevrilidir.
Bol oksijenli tertemiz havasının yanında soğuk sularında tabii olarak alabalık mevcuttur.
Taşpınar, Kadife ve Hacıilyas köylerimizin ortaklaşa kullandığı bu yayla kış turizmine de son derece müsaittir.

Kengercik Yaylası
İlçe merkezinin kuzeydoğusunda 25 km. uzaklıkta bir yayladır. Günümüze kadar özelliklerini kaybetmeyen tek yayladır. Soğuk suların, tüten dumanların mevcut olduğu, Kengercik yaylası, Arpacık yaylasına 3 km. uzaklıkta olup İkizyaka ve Kadife Akbulut Mahallesinin ortaklaşa kullandığı yayladır.

Diğer Yaylalar:
Topalan yaylası, Koşoluk yaylası, Kalınpınar yaylaları(Sütlüce-Yalnıztepe köyü,Kayaören köyü)Yellice,Başyayla,Öküz Uçuran,Üçmerek,Başyayla,Dereyurt,Çandıryaylası,İlefor,Şemsikayası,Akpınar,Rum,Dilekliyaylası, Beşoluk,Karabel,Handüzü,Kovanlı,Çakmaklı,Başalan, Ağcataş,Yakadibi,Ciğsele,Çaloba,Çakmaklı,Asosini,Derya pınarı,Zeyfe,,Kümbet,Yazoba,İkiz,Yeniarslan yayası,Tümsekli,Kızılcaalan,Dereyurt,Eski yayla(Balolan),Yeni oba,Şaptaş,Horozalan,Serpin,Ciseli,Zarguna,Küllüce yaylaları mevcuttur.

Mesire Alanları:
Kızılelma Oymalık Çiçeközü ve Aydınları köyünün Güneyinde tepede bulunan Dipsiz Göl,Parkı,Dipsiz Göl,Tekke Deresi, Ayran Pınar, Ağyol, Çakıl, Bedreşin Göze, Çığrık Kapı, Yedi Gözeler, Başalan Ayşem Çeşmesi, Başalan Boğaz, Millet Bahçesi, Zapçıoğlu Pınar, Kebap Gözesi, Kengercik Çevresi, Soğuk Su, Uzun Çayır, Baldıran, Çatal Çam, Örencük, Osman Fırat Çeşmesi, Yağlı Göze, Koşoluk, Ekincik, Elmalı Dere, Koyun Deresi, Erikliyurt ilçe yaylaları ve köy yaylaları çevresi ilçenin önemli mesire yerleri olarak dikkat çeker.
Bu mesire yerleri içerisinde Tekke deresi dikkat çekicidir. ilçe merkezine 25 km. uzaklıkta , Sisorta yolu üzerinde olan bu derede doğal alabalık mevcut olup, ormanlarla kaplı soğuk içme suları ile piknik yerleri önemli bir cazibe merkezidir.

DOĞAL OLUŞUMLAR: Dağlar,Göl,Tuzla,Akarsu,Şelale,Mağaralar,Kanyonlar,Baraj vb.
Göller:Kızılelma Köyü (Dipsiz Göl)Tombul göl,Kızılelma Köyü Uzun Göl,Sarı çiçek yaylası Gölü,Sütlüce Köyü Göl dağı.
Şelalleller:Küçük Çaplı Şellaler:Kayadibi Şelelesi/Çukuroba köyü,Kızılema Demiroluk Deresi Şelalesi.

Mağaralar:Kızılelma Köyü Asarcık Kale mağarası.